0 Kč s DPH

Projekt Koňské záchytnné stanice /vedené jednatelem Na Volno, z.s. 

+ členy - dobrovolníky/ ukončen k 28. 2. 2019.

od 1. 3. 2019 - pomoc koním /dříve Koňská záchytka/ bude směřována ve spolupráci s profesionály v daném oboru vždy konkrétnímu koni, koním.

Na Volno, z.s. dále trvá, jako nezisková organizace reg.u MVČR od 2009.

Doba trvání 2009-2019 /a i nadále/.

Spolek zajištuje dále některé další /zejména charitativní/ aktivity, uchovává dokumenty a písemnosti v zákonné lhůtě 3 let/při veřejných vystoupeních s koňmi ze zákona 2 roky od skončení./

Zajištuje dál provoz transparentního účtu Na Volno, z.s. vedeného u FIO banky /účet zdarma/. K nahlédnutí 24/7/365  v sekci: KONTAKT.

Informace FcB stránky-aktualizované k 28. 2. 2019.

od 1.3.2019:

Po předchozí osobní domluvě možnost i nadále zapůjčení přepravníku

v majetku Na Volno, z.s. ale POUZE s profesionálním řidičem sk. E.

/na základě: Smlouvy o zapůjčení přepravníku pro koně /cena 500,-Kč den, při kurzech, ukázkách aj. individuální dohodou/

-kontaktní tel.: 774/ 183 809

Akutní převozy HORSEEMERGENCY:

Veterinární záchranná služba /www.konskazachranka.cz/ 

Tísňová nonstop linka - 778 011 112

Neakutní převozy a přeprava(+ nakládání problematických koní)

s profesionálem Pavlem Čechovským: 608/ 980 657

Výživové a veterinární poradenství v SOUVISLOSTECH
s profesionálem ve výživě /nejen/ koní: MVDr. Romana Babáková / www.habibiprokone.cz
Výživa a zdraví koní: 733 / 326 168

Název našeho občanského sdružení "Na Volno" vznikl z přesvědčení, že kůň se nenarodil v kleci, stání, na řetězu v chlívě.

Kůň patří na pastviny, stepi, bytostně potřebuje volný prostor, pastvinu, čerstvý vzduch bez přítomnosti čpavku z vlastních výkalů, stádo (svoje stádové druhy), které mu poskytuje bezpečí. Vždy je třeba zohlednit individuální potřeby, věk, plemeno a možnosti - podmínky řešení dané situace. 

Jen tak jsou koně zdraví a vyrovnaní, jen tak se ve zdraví dožijí vysokého věku a přinesou nám radost a užitek. Mnohé defekty a poruchy fyzického a psychického rázu vznikají z nevědomosti nebo z dlouhodobého přehlížení potřeb koně. 

Z kapacitních důvodů není možné, již v tak velkém rozsahu, tuto naši mnohaletou činnost vykonávat dále pouze na bázi dobrovolnictví tak, aby to bylo podle našeho nejlepšího vědomí  a nejlepším možném pro svěřené koně. Proto  projekt Koňské záchytky /pozastavil a  posléze ukončil přijímání koní do svého vlastnictví/péče, ovšem i nadále bude pomoc směřována potřebným koním přes profesionály v rámci ČR. /celá prohlášení aktualně na našem Fcb/

HOME 

The name of our organization if Na Volno (Freely) because we are convinced that a horse wasn't born for living in box or chains and shed. A horse belongs tograzing lands and free space is essential for him. He needs fresh air without the stink of ammonia from his excrements and he needs unlimited possibility of motion. He also needs others of his kind to feel safe and equably. Only if we let them have this kind of life we can enjoy their company in their good health and strength till their old age.
Many injuries, physical or mental, are caused by lack of information or long-term ignoring of horse's needs and instinct.
Horses don't need our company, but we search for their and according to that we should treat them in order to achieve double-sided satisfaction.
Join us, it has a meaning!
Newly you can buy feed gift coupon (hay). For more info click here
CONTACT
citizen's association ''Na Volno'' (Freely)
correspondence address: Kochánov 7, 582 53 Štoky
Our glazing land is located near Jihlava. We welcome visits, after talk via phone: +420 774 183 809 (we unify the volunteers, beside that we have an
employment)
IČ: 228 47 448
bank link: FIO bank, account number: 2200596995/2010
transparent account here
You can find us on facebook

Buďme s polu a s koňmi pro radost!  

PŘIDEJTE SE K NÁM!  MÁ TO SMYSL! Můžete se přidat, chcete - li , na profesionální úrovni, k některým našim akcím a aktivitám, které zůstanou, nebo se restartují či transformují i během následujícího roku 2019 a dalších let, věříme. Hledáme schopné profesionály v daných oborech, viz.záložky na našem webu. /budeme POSTUPNĚ AKTUALIZOVAT WEB během března 2019/ Děkujeme za pochopení , Zuzka Kazdová, web správa, učím se :-)

Kalendář akcí:

akce místo   datum čas 
       
       
       

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.