Název našeho občanského sdružení "Na Volno" vznikl z přesvědčení, že kůň se nenarodil v kleci, stání, na řetězu v chlívě.

Kůň patří na pastviny, stepi, bytostně potřebuje volný prostor, pastvinu, čerstvý vzduch bez přítomnosti čpavku
z vlastních výkalů, stádo (svoje stádové druhy), které mu poskytuje bezpečí. 

Jen tak jsou koně zdraví a vyrovnaní, jen tak se ve zdraví dožijí vysokého věku a přinesou nám radost a užitek. 
Mnohé defekty a poruchy fyzického a psychického rázu vznikají z nevědomosti nebo z dlouhodobého přehlížení potřeb koně. 

HOME 

The name of our organization if Na Volno (Freely) because we are convinced that a horse wasn't born for living in box or chains and shed. A horse belongs tograzing lands and free space is essential for him. He needs fresh air without the stink of ammonia from his excrements and he needs unlimited possibility of motion. He also needs others of his kind to feel safe and equably. Only if we let them have this kind of life we can enjoy their company in their good health and strength till their old age.
Many injuries, physical or mental, are caused by lack of information or long-term ignoring of horse's needs and instinct.
Horses don't need our company, but we search for their and according to that we should treat them in order to achieve double-sided satisfaction.
Join us, it has a meaning!
Newly you can buy feed gift coupon (hay). For more info click here
CONTACT
citizen's association ''Na Volno'' (Freely)
correspondence address: Kochánov 7, 582 53 Štoky
Our glazing land is located near Jihlava. We welcome visits, after talk via phone: +420 774 183 809 (we unify the volunteers, beside that we have an
employment)
IČ: 228 47 448
bank link: FIO bank, account number: 2200596995/2010
transparent account here
phone: +420 774 183 809
            +420 723 438 933
You can find us on facebook

Buďme s koňmi pro radost!  

PŘIDEJTE SE K NÁM!  MÁ TO SMYSL!

Kalendář akcí:

akce místo   datum čas 

Benefice pro KZ

-večer s hudbou

a tombolou

Kadov  stará škola  17.5. 2018 19:00

Koňohrátky

- program nejen

s koňmi pro celou rodinu 

stáj Rohozna  9. 6. 2018  14.00

hlavní BENEFICE

již 9. ročník

-celoodpolední program pro celou rodinu / nejen /

s koňmi

Zámecká Stáj

Plandry u Jihlavy

 2. 9. 2018  14. 00 - 18. 00

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.