0 Kč s DPH

AKCE PRO DĚTI

        

Pro děti organizujeme např.:

  • Dětské dny, arteterapie, muzikoterapie, výtvarné dílny, kurzy, semináře, JO - JO hry, Aktivity využívající koně /dále jen AVK/ s oficiální zkouškou České hiporehabilitační společnosti - dále jen ČHS - licence z r. 2013, více v sekci Dokumenty /počet konív AVK - 1, počet koní: terapeut 1, koně jsou v soukromém vlastnictví a jsou příležitostně pro tyto aktivity využívány s nejlepším vědomím a ohledem na dobrý pocit dětských klientů a samozřejmě i  welfare koní
  • Pro rehabilitační a AVK aktivity spolupracujeme, s externí fyzioterapeutkou, lékařkou z Dětského centra v Jihlavě, s kterou konzultujeme individuálně každého dětského ,,klienta,, a její odborné doporučení ke každé ,,hipo jednotce,, je podmínkou k přijetí dítěte k rehabilitaci, či AVK
  • ,,hipo jednotka,, trvá obvykle cca 20 minut pro jedno dítě a Dětské domovy na Vysočině ,vždy mohly a mohou,využívat tuto službu zcela ZDARMA /např. již 8. rokem Dětský domov v Jihlavě pro děti do 4 let-Dětské centrum/.Přednášky či akce  pro školy, školky,knihovny apod.
  • při aktualizaci GDPR  došlo i aktualizaci fotogalerie a úpravě textu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.