0 Kč s DPH

REFERENCE

 • Reference MVDr. Věra Vlachová

  Vizitka_MVDr_Vlchova

 • Projekt HABIBI pro koně.cz se věnuje individuálním potřebám koní a v případě potřeby poskytujeme podporu Koňské záchytce s problémovými pacienty, kteří jsou mnohdy staženi a zachráněni z velmi špatných podmínek.
  Obdivujeme nadšení, píli, úsilí, zapálení a oběti, které vkládají členové Koňské záchytky do záchrany koní, kteří neměli v životě doposud velké štěstí. Členové Koňské záchytky sice nedokáží zachránit všechny koně, ale dokáží k dobrému změnit jednotlivým tvorům celý život a to dává ten největší smysl.
  Uvědomujeme si, jaká je to dřina a rádi je podpoříme v jejich konání alespoň malou kapkou do mlýna. Takovéto kapky se mohou spojit ve velkou řeku. Každý zachráněný život stojí za tu píli! Držíme palce a tímto i vyzýváme další koňáky i nekoňáky ke kontaktu s Koňskou záchytkou a zjištěním, jakou pomoc potřebují ať už je to od financí, po šíření informací, hledání nových domovů pro týrané koně, péče o týrané koně, tiskletáků a jiná podpora.

  Buďme součástí dobré věci!

  Za projekt HABIBI pro koně.cz
  MVDr. Romana Babáková
  www.HABIBIproKone.cz


 • Paní Zuzanu Kazdovou i OS Koňskou záchytku znám, vážím si jejich práce a sám je již několik let podporuji svou účastí na jejich benefiční akci. Jejich náhled na potřeby koní a péči o ně je mi velmi blízký.
  Jsem přesvědčen o potřebnosti jejich snažení a mají mou plnou důvěru. 
  Václav Vydra
  Institut celostní péče o koně, o.p.s.
  Statek Malčany, Čím 85

 • V České  republice je velký počet koní, v podstatě každý si může koupit koně, nepotřebujete se prokázat nějakými znalostmi, vhodnými podmínkami pro chov koní, finanční situací, zda budete schopen koně uživit, léčit, atd. 
  Vysoký počet koní se dostává do špatných podmínek ohrožujících jejich zdraví a mnohdy i život.
   
  Koňská záchytka Zuzky Kazdové je v podstatě jediným občanským sdružením  v ČR, které je schopno tyto koně ze špatných podmínek, ve špatném zdravotním stavu  odvézt, ošetřit, zajistit veterinární  péči a hlavně najít nové vhodné zodpovědné majitele.
  Za dobu  existence Koňské záchytky bylo zachráněno několik desítek koní, z mnoha míst po celé ČR.
   
  MUDr. Helena Čermáková

 • Dobrý den, 
  jmenuji se Adéla Králová, jsem majitelkou jezdecké stáje v Odolenovicích (Jablonec nad Nisou), jsem licencovanou jezdkyní a cvičitelkou České jezdecké federace. Naše stáj se zaměřuje na výcvik sportovních koní a stejně tak ustájením koní našich klientů. V roce 2012 k nám do stáje přišla nezkušená slečna s velmi zanedbaným valachem, jehož chov zcela evidentně nezvládala. Valach projevoval známky značného zanedbání, po veterinární kontrole se ukázalo, že je koníček v katastrofálním stavu. Slečna odmítla převzít zodpovědnost za stav svého koně a řešily jsme další postup jeho chovu. Po doporučeních svých známých jsem oslovila společnost Koňská záchytka, konkrétně paní Zuzanu Kazdovou. Paní Kazdová se o stav koníka velice zajímala, okamžitě přijela a domluvily jsme předání koníčka do péče výše zmíněné organizace. Přestože se nejednalo o, po zdravotní stránce, jednoduché umístění do náhradní péče (u nás ve stáji jsme provedli základní opatření ke stabilizaci stavu), díky nadšení a propagaci koníka se Koňské záchytce podařilo koni najít výborné zázemí a nyní si, zcela vyléčený, užívá důchodu u soukromé osoby. 
  Další moje setkání s paní Kazdovou bylo, když jsem se zajímala o koníka, mladého valáška Gripa, z plnokrevné matky po otci Carlo, který měl být pro zlomeninu sezamské kosti s následným posunem do spěnkového kloubu odvezen na jatky. Koník byl Koňskou záchytkou vykoupen a začaly jsme jednat o léčbě. Koníčka jsem od Koňské záchytky za kupní cenu odkoupila a za pomoci sbírky, kterou záchytka zorganizovala, Grip podstoupil operační zákrok na Veterinární klinice chorob koní v Brně. Po následné rehabilitaci u nás ve stáji se valáškův stav natolik zlepšil, že je zcela stabilizovaný, končetina je zdravá a koník se s juniorskou jezdkyní připravuje na sportovní sezonu a celkově velice dobře prospívá. 
  Obrovský přínos koňské záchytky vidím z několika důvodů:
 1. Pomáhá, a to s plným nasazením maximálnímu množství zvířat, kteří to potřebují.

 2. Dělají osvětovou činnost pro děti, setkání s veřejností, seznamují lidi s osudy zvířat a s prací okolo nich. Zejména bych velmi kladně hodnotila dopad těchto akcí na děti a mládež, které učí lásce ke zvířatům, disciplíně nutné k jejich chovu a zároveň citu k problému ostatních.

 3. Veškerou práci, kterou odvádí, dělá bez nároku na honorář, hospodaření sdružení je velice průhledné s neustálou možností náhledu na účet organizace, čímž se odlišuje od spousty nedůvěryhodných organizací.

 4. Koňská záchytka podporuje a to i na svých stránkách, spojení lidí pro dobrou věc, nepodporuje nenávist a urážlivé komentáře a to ani na ostatní subjekty, čímž vychovávají i uživatele internetových sítí ke korektnímu jednání.

 • Za svoji osobu musím prohlásit, že jakožto člověk i odborně způsobilá osoba Koňskou záchytku naprosto podporuji, při kauzách týraných či jinak znevýhodněných zvířat doporučuji a celému teamu okolo paní Kazdové neskutečně fandím a smekám pomyslný klobouk před jejich nasazením, se kterým se věnují této bohulibé činnosti, dále velmi oceňuji jejich neustálé se vzdělávání v problematice, aby jejich služby mohly být na co nejvyšší možné úrovni a také soudnost, se kterou k jednotlivým případům přistupují, což rozhodně není v přehršli podivných koňských a jiných zvířecích útulků pravidlem. 

                Děkuji, s přáním hezkého dne
                Adéla Králová

                JS Odolenovice


 • "Dokud budou lidé nezodpovědní a ke koním se budou chovat jako k hračce na baterky či jej brát pouze jako prostředek obdivu, bude potřeba lidí, kteří v těchto  psychicky i fyzicky zlomených  koních opět zažehnou jejich pověstnou "jiskru v očích".
  Koňská záchytka již několikráte dokázala, že se o své svěřence umí výborně postarat a dokáže jim nalézt nový a po všech směrech pro koně vyhovující  domov. Protože jak všichni tušíme, rány na těle se zahojí snadněji než ty na duši.
  Tým Koňské záchytky zajišťuje koním komplexní péči a navrací je zpět do života, ze kterého se můžeme těšit všichni.
   
  Mgr. Markéta Rárová
  Ranch Na Žarách

 • Koňská záchytka pomohla v několika případech, s nimiž se na naši redakci obrátili naši čtenáři.
  Vždy ochotně a rychle reagovala a zasáhla v případech, kdy bylo potřeba.

  Zdena Motyginová
  šéfredaktorka časopisu Jezdectví
  Prokopova 15130 00 Praha
  3www.jezdectvi.cz


 • Děkujeme Zuzce za naložení Jonathána.
  Rozhodli jsme se koupit koníka, mladého hřebce ze stáda, který zatím nebyl vychováván člověkem. Stáli jsme před otázkou, jak s naložením takového koně do vleku.....Zuzka koníka naložila bez stresu, bez všelijakých udělátek, lonží, bičů, řetízků, a silných mužů.....Pro koně se tak vlek nestal strašákem do budoucna.
  Pokud máte problém s nakládáním koní, obratťe se s důvěrou na Zuzku Kazdovou.

  Helena čermáková

 • Poděkování Zuzce Kazdové.Koupili jsme si dva koně (kobylku a valáška), jaké bylo naše překvapení, když nás valášek po pár dnech nepustil do výběhu. S pomocí Zuzky jsme vše zvládli, poradila nám jak k němu přistupovat. Pod jejím vedením jsme se učili krůček po krůčku jak si k sobě najít cestu.

  Moc děkujeme
  Petra M.


 • Naši  kobylku máme díky Koňské Záchytce, která ji zachránila z nevyhovujících chovatelských podmínek. Kobylka nebyla v dobré vyživové ani psychické kondici, v  životě si prošla mnohým a nakládání u ní bylo velmi  obtížné. Zuzana Kazdová nám tento problém pomohla vyřešit.  S pomocí zapůjčeného vleku nám vše vysvětlila a s kobylkou pak velmi trpělivě a v klidu natrénovala. Bylo velmi důležité, že kobylka dostala tolik času kolik potřebovala,  beze spěchu a stresu, tak aby vše pochopila a několikrát si naložení a vyložení nanečisto vyzkoušela. K naší velké úlevě kobylka díky tomuto přístupu a pozitivní zkušenosti vše během jediného odpoledne pochopila a  když nastal den převozu do nového domova, šlo nakládání hladce a bez stresu a díky tomu i celá přeprava proběhla v pořádku.

  Anička  Strnadová


 • Zuzka Kazdová nám  velmi pomohla také v dalších oblastech,  velmi důležité pro nás byli její bohaté zkušenosti  při  výběru kvalitního pastevního ustájení,  zároveň nás nasměrovala správným směrem z hlediska  zvolení vhodných tréninkových metod dle postupů horsemanshipu, tak abychom mohli co nejlépe a nejrychleji stabilizovat výkyvy v chování naší kobylky a nalezli srozumitelný způsob vzájemné komunikace . V neposlední řadě pro nás byly cenné i rady a doporučení v oblasti výživy a stabilizace rozhozeného metabolismu.


 • Jsme velmi vděční za tuto nedocenitelnou pomoc a jsme rádi, že díky tomu jsme dnes majiteli spokojené, velmi hodné a spolehlivé kobylky. Pokud řešíte jakýkoliv problém s Vaším koníkem můžeme služby Zuzky Kazdové vřele doporučit!


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.