0 Kč s DPH

KONĚ

Pastviny_2   

Koně_3   Koně 4

Ustájení koní zajištujeme na 3 pastvinách a pozemcích na Jihlavsku. Koně mají režim 24/7 tzn. jsou stále na čerstvém vzduchu, pastvině o rozloze od 0,5 do 3 ha, pod dohledem kamerového systému, s možností ad lib sena, pastvy, vody a solného lizu.

DESATERO DOBRÉHO KOŇÁKA

 1. Vhodné podmínky k životu. Čerstvý vzduch, pastvinu, pohyb, další koně - stádo
 2. Zabezpečení základního krmení.
  Především objemového krmiva - tráva, v zimě seno (bez prachu a plísní, čisté, nezatuhlé), jadrnné krmivo podle využití koně + vitaminy, minerály, solný liz, čistou vodu.
 3. Veterinární péči (základní vakcinace, odčervení) a každodenní dohled.
 4. Odbornou péči o kopyta a jejich pravidelné ošetření.
 5. Odpovídající vedení a výchovu (nevychovaný kůň je na obtíž, ale zároveň, vzhledem ke své hmotnosti cca 500-600 kg, může být i nebezpečný.
 6. Kůň nepotřebuje k životu člověka, naopak člověk chce být s koněm a jezdecky jej využívat, proto sem patří i korektní jezdectví, s ohledem na fyzické a psychické možnosti koně.
 7. Kůň není sportovní nářadí a nikdy by tlak na "výkon" neměl převálcovat welfare a pohodu koně, jako živé cítící bytosti.
 8. Pokud se Vám situace v jakémkoliv ohledu vymyká z rukou, dostali jste se do jakýchkoliv potíží, neváhejte nás kontaktovat a požádat o pomoc.
 9. Nebuďte lhostejní k týrání a zanedbání koní v okolí.
 10. I Váš kůň jednou zestárne! Počítejte s tím a nezapomeňte, že je jen Vaší zodpovědností zajistit mu důstojné dožítí a odchod.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.